1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701
1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701

$150,000

1505 Stratford Street, Portsmouth, VA, 23701

17
Courtesy of: District Real Estate LLP