3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707
3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707

$134,900

3208 BRIGHTON Street, Portsmouth, VA, 23707

22
Courtesy of: Kline Realty Co.